/Vērtības
Vērtības 2018-05-24T00:21:59+00:00

ATBILDĪBA

Vadoties no normatīviem aktiem un augstiem biznesa ētikas standartiem mēs profesionāli, ar pietiekošu kvalitāti darām to, kas jādara un turam savus solījumus visiem saistošām pusēm.

UZTICĪBA

Mēs rīkojamies godīgi, jo mūsu godīgums liek mūsu klientiem un partneriem mums uzticēties. Mēs darbojamies pēc skaidriem, caurspīdīgiem noteikumiem un sniedzam klientiem pārdomātus pakalpojumus par saprātīgu cenu, lai apmierinātu klienta patiesās vēlmes.

INOVĀCIJAS

Dzīvot pasaulē, kas strauji mainās, tikai inovatīvas pieejas ļaus mums būt soli priekšā konkurentiem un apmierināt klientu augošās vajadzības. Mēs nepārtraukti vērojam tirgus tendences, prognozējam izmaiņas un ieviešam inovatīvus risinājumus, lai vienmēr spētu darīt vairāk nekā klienti un partneri no mums sagaida.

EFEKTIVITĀTE

Mēs rūpējamies, lai katrs mūsu darba process būtu efektīvs. Mēs nepārtraukti vērtējam iespējamus riskus un savlaicīgi reaģējam uz tiem, pastāvīgi pilnveidojam savu darbību, izmantojot moderno tehnoloģiju iespējas, uzturam ienākumu un izmaksu optimālu bilanci, lai veicinātu uzņēmuma iekšējo resursu augšanu, nodrošinātu darbiniekiem pienācīgu atalgojumu, bet uzņēmuma akcionāriem – apmierinātību ar savu ieguldījumu atdevi.

PERSONĀLS

Mūsu galvenā vērtība ir darbinieki – kompetenti, uzticami, motivēti, pozitīvi domājoši un spējīgi strādāt komandā. Mēs esam godīgi un pretimnākoši saviem darbiniekiem, īstenot draudzīgu un uzticīgu darba vidi – mēs visi cītīgi strādājam, lai sasniegtu kopīgos mērķus un izsakām atzinību par sasniegtajiem rezultātiem.