/Par Mums
Par Mums 2019-05-28T13:59:19+00:00

“ESK SISTĒMAS” – OPTIMĀLĀKIE ELEKTROENERĢIJAS RISINĀJUMI

MISIJA

Energoresursu brīvajā tirgū mēs sevi redzam kā ceļa rādītāju patērētājiem, nodrošinot saviem klientiem visoptimālākos pirkšanas risinājumus veicinot energoresursu efektīvu lietošanu atbilstoši „zaļajai” domāšanai.

VĪZIJA

Stabils, inovatīvs un Latvijas tirgū atpazīstams uzņēmums, tendēts uz ilgtspējīgu attīstību.

MĒRĶIS

Ekonomiski efektīva darbība ilgtermiņā, lai pilnībā apmierinātu klientu vajadzības un vēlmes noteiktās Sabiedrības biznesa jomās.

SIA “ESK SISTĒMAS”

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ESK Sistēmas” reģistrēta 2007. gada 18. jūnijā.

2007. gada 18. jūnijā uzņēmums reģistrēts Komercreģistrā ar Nr. 40003932222 un 2007. gada 14. novembrī reģistrēts Būvkomersanta reģistrā, par ko liecina izdotā Būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr. 5673-R.

Uzņēmuma galvenie darbības virzieni ir:

  • Energoresursu pārdošana;
  • Elektromateriālu pārdošana;
  • Elektromontāžas darbu veikšana.

Mūsu darbības prioritāte ir inovatīvu tehnisko risinājumu izstrādāšana un ieviešana. Risinājumi paaugstinās klientu biznesa energoefektivitāti, kas pazemina viņu energoneatkarību.

Uzņēmuma speciālisti ir profesionāļi un ir sertificēti saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Visi darbinieki ir apmācīti un atestēti, lai varētu veikt darbus atbilstoši Latvijas Republikas energostandarta LEK 025 elektrodrošības normu prasībām.

Uzņēmuma Kvalitātes pārvaldības sistēma ir sertificēta kā atbilstoša ISO 9001:2015 standarta prasībām