/Pakalpojumi
Pakalpojumi 2019-04-03T15:26:55+00:00

ELEKTROTĪKLU MONTĀŽA

Uzņēmums veic plaša spektra elektroapgādes sistēmu, elektrouzstādījumu un iekārtu montāžas, tehniskās apkalpošanas un remonta darbus:

 • Gaisa līnijas ar spriegumu no 0.4 kV līdz 330 kV;
 • Kabeļu (vadu) līnijas ar spriegumu no 0.4 kV līdz 110 kV;
 • Transformatoru apakšstacijas ar spriegumu no 0.4 kV līdz 330 kV;
 • Sadales iekārtas ar spriegumu no 0.4 kV līdz 330 kV;
 • Spēka un apgaismošanas tīkli ar spriegumu līdz 1000 V;
 • Elektrisko iekārtu vadības un automātikas sistēmas ar spriegumu līdz 35 kV;
 • Dzelzceļu infrastruktūru kabeļi, iekārtas un elektroapgādes automātikas;
 • Būvju zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība līdz 1kV;
 • Ugunsdzēsības un apsardzes signalizācija;
 • Elektropiedziņa un automātika līdz 1 kV;
 • Ēku elektroinstalācija līdz 1 kV;
 • Mazas jaudas elektrostaciju elektriskā daļa līdz 1 kV;
 • Relejaizsardzība un automātika līdz 35 kV;
 • Elektroietaišu projektēšana;
 • Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzība;
 • Elektroietaišu tehnisko parametru pārbaude un mērīšana.