MISIJA

Mēs gribam, lai mūsu darbs:

  • radītu uzticību un cieņu sabiedrībā, klientos, partneros un konkurentos;
  • sekmētu augstu mūsu darbinieku profesionālo līmeni un nodrošinātu pienācīgu darba samaksu.

VĪZIJA

Garantēt klientam stabilu inženiertehnisko tīklu, sistēmu un komunikāciju funkcionēšanu, patstāvīgi attīstot un pilnveidojot inženiertehnisko un pārvaldes potenciālu uzņēmumā.

 MĒRĶIS

Ilgtermiņā ieguldītā kapitāla vērtības palielināšana, veidojot biznesa līderus inženierpakalpojumu jomā.